Vi har en dokumenterad och gedigen kompetens inom företaget inom oförstörande provning ( OFP ). 

RSAB har även besiktningsmän för säkerhehetsbesiktning, underhållsbesiktning och ibruktagning.

RSAB erbjuder kontroll av den spänningsfria temperaturen i spåret genom metoden VERSE mätning.

Oförstörande och tidseffektiv. 

Våra svetsare är certifierade för alla vanligt förekommande svetsmetoder på järnvägen. 

RSAB erbjuder Termitsvetslag, Spårsvetslag för svetsning i Sverige och i Danmark.

Vi har kompetenta och duktiga banresurser, tillsyningsmän och el-säkerhetsledare

Vi har arbetsledare med flera års erfarenhet av att leda och planera arbeten i både egen regi och åt kunder efter deras önskemål.

Vi hjälper dig med OFP på ett effektivt och framgångsrikt sätt. Vi är specialister inom området och säkerställer ett effektivt arbete. 

Vår verksamhet bygger på goda kundrelationer och att vi alltid håller vad vi lovar. Ni ska känna att ni är i trygga händer.

Med välutbildad personal säkerställer vi att alla tjänster vi erbjuder utförs säkert och noggrant. Vi håller oss alltid uppdaterade. 

Din Samarbetspartner
i Hela Sverige