Välkommen till Rail Solutions

DIN SAMARBETSPARTNER

INOM SPÅR & SVETSTEKNIK

Välkommen till Rail Solutions

INOM SPÅR & SVETSTEKNIK

Med känslan för helheten!

Med känslan för helheten!

LEDIGA TJÄNSTER

I takt med en hög efterfrågan och stark tillväxt söker vi löpande efter kompetent personal.

RSAB 2

Varför RSAB?

RSAB kännetecknas av effektivitet, pålitlighet och säkerhet.

RSAB har ett kvalitetssystem som överensstämmer med standarden ISO 3834-2:2005, och en certifiering som omfattar alla förekommande arbeten på järnväg och spårvägsanläggningar.