Välkommen till RSAB
- Letar du efter professionell spårsvetsning i Göteborg?

RSAB erbjuder erfarna och certifierade svetsare för alla vanligt förekommande svetsmetoder inom järnvägsindustrin.

Våra certifierade svetsare har gedigen kunskap och erfarenhet när det gäller termitsvetsning och spårsvetsning i Sverige och i Danmark. Vi är specialiserade på att utföra högkvalitativa svetsarbeten som uppfyller de stränga kraven inom järnvägssektorn.

När du anlitar RSAB för din spårsvetsning i Göteborg kan du vara trygg i vetskapen om att vi levererar pålitliga och säkra resultat. Vi använder oss av beprövade tekniker och modern utrustning för att säkerställa att svetsningarna är korrekt utförda och hållbara över tiden.

Vårt team av erfarna svetsare har utfört ett stort antal svetsjobb inom järnvägsindustrin och är väl insatta i de specifika kraven och säkerhetsföreskrifterna. Vi tar också hänsyn till miljöaspekter och strävar efter att minimera påverkan på omgivningen.

Kontakta RSAB idag för att boka våra professionella svetsare för din spårsvetsning i Göteborg. Vi är dedikerade att leverera högkvalitativa resultat och att möta dina specifika behov inom järnvägssektorn. Lita på RSAB för pålitlig och säker spårsvetsning i Göteborg och hela Sverige. 

Spårsvetsning

Vi har en dokumenterad och gedigen kompetens inom företaget inom oförstörande provning ( OFP ). 

RSAB har även besiktningsmän för säkerhehetsbesiktning, underhållsbesiktning och ibruktagning.

Vi har kompetenta och duktiga banresurser, tillsyningsmän och el-säkerhetsledare

Vi har arbetsledare med flera års erfarenhet av att leda och planera arbeten i både egen regi och åt kunder efter deras önskemål.

RSAB erbjuder kontroll av den spänningsfria temperaturen i spåret genom metoden VERSE mätning.

Oförstörande och tidseffektiv. 

Vi hjälper dig med OFP på ett effektivt och framgångsrikt sätt. Vi är specialister inom området och säkerställer ett effektivt arbete. 

Vår verksamhet bygger på goda kundrelationer och att vi alltid håller vad vi lovar. Ni ska känna att ni är i trygga händer.

Med välutbildad personal säkerställer vi att alla tjänster vi erbjuder utförs säkert och noggrant. Vi håller oss alltid uppdaterade. 

Din Samarbetspartner
i Hela Sverige